do strony glownej wydziału  strona główna wydziału   English version | adresy i telefony na wydziale     
Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
Informacje o Katedrze Analizy Ekonomicznej
aktualności
obszar zainteresowań
władze Katedry
dane kontaktowe
informacje o Katedrze

Struktura organizacyjna
pracownicy
wspołpracownicy

Studenci i Rekrutacja
egzaminy i zaliczenia
wyniki egzaminów
dokumenty do pobrania
sylwetka absolwenta
seminaria licencjackie
seminaria magisterskie

Prowadzone przedmioty
wszystkie
studia stacjonarne
studia niestacjonarne
wykłady do wyboru
inne wydziały

Dzialalnosc naukowa
konferencje

Studia podyplomowe
prowadzone studia
kwestionariusz osobowy
podanie

Publikacje naukowe
książki
artykuły

Inne
koło naukowe
linki

Pracownicy naukowi


dr Sebastian Susmarski

Stanowisko: adiunkt
Telefon: 058 523-14-60
Pokój202
e-mail: sebastian.susmarski@ug.edu.pl
Publikacje: książki i artykuły

Konsultacje:

Wrzesień:
Środa 9:00-10:00
Piątek 9:00-10:00


Prowadzone wykłady:
FINANSE (STUDIA STACJ. I ST. - KIER. FIR)
FINANSE PUBLICZNE (STUDIA STACJONARNE I ST. - KIER. IIE)
FINANSE PUBLICZNE (STUDIA STACJ. I ST. - KIER. ZARZĄDZANIE)
FINANSE (ST. NIEST. I ST. - KIER. ZARZ.)
FINANSE (ST.ST. I ST. PR. 08/09 - ZARZĄDZANIE)
CONTROLLING W SEKTORZE PUBLICZNYM IST. ST. I ST. PR. 08/09 - FIU)
Prowadzone ćwiczenia:
FINANSE PUBLICZNE (STUDIA STACJONARNE I ST. - KIER. IIE)
FINANSE PUBLICZNE (ST.ST.I ST. KIER. FIR-PR. 08/09)
FINANSE (ST. NIEST. I ST. - KIER. FIR)
FINANSE PUBLICZNE (ST. NIEST. I ST. - KIER. IIE)
FINANSE (ST. NIEST. I ST. - KIER. ZARZ.)
FINANSE PUBLICZNE (ST.NIEST. I ST. PR. 08/09 - FIR)
FINANSE (STUDIA STACJ. I ST. - KIER. FIR)
FINANSE (ST.ST. I ST. PR. 08/09 - ZARZĄDZANIE)
SYSTEM PODATKOWY W POLSCE NA TLE SYSTEMÓW PODATKOWYCH W WYBRANYCH KRAJACH UE (ST.ST. I ST. -FIR)
Prowadzone seminaria:
SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Finanse i Ubezpieczenia

SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Bankowość i doradztwo finansowe

SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Finanse i Ubezpieczenia


Wykształcenie, kursy i certyfikaty

1991-1995 Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, kierunek: Finanse i Bankowość

Zainteresowania naukowe

Controlling jako narzędzie poprawy efektywności organizacji gospodarczych, restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw, efektywność finansowa jednostek sektora ochrony zdrowia.

Wybrane publikacje

1. Możliwości zastosowania koncepcji corporate governance w samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej [w:] Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach. Praca zbiorowa pod red. P. Szczepankowskiego. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania . Warszawa 2006
2. Budżetowe i pozabudżetowe źródła finansowania eko-inwestycji samorządowych w Polsce. [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka. część VIII. Wydawnictwo ART-TEKST Agencja Wydawniczo-Poligraficzna. 2006
3. Controlling w procesie zarządzania wartością Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. [w:] Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw na rynku UE. Wybrane aspekty. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego Nr 2. Gdańsk 2006
4. Wydatki na ochronę zdrowia w Polsce na tle państw Unii Europejskiej w latach 1997-2001. [w:] Finanse pod red. B. Pietrzaka. Oficyna Wydawnciza SGH. Warszawa 2005
5. Controlling w procesie finansowania przedsiębiorstwa. [w:] Finansowanie działalności przedsiębiorstw. Praca zbiorowa pod red. J. Stacharskiej-Targosz. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej. Warszawa 2005wstecz


  do strony glownej wydziału  strona główna wydziału Adresy i telefony na UG   Biblioteka główna UG  
kontakt z webmasterem   kontakt z webmasterem

Dzisiaj jest : 26-09-2016
do strony głównej UG do strony głównej katedry do strony głównej katedry